Parte-hartze arauak

  • 28kanala.eus-en parte hartzeko erregistratu beharra dago. Alegia, erabiltzaile bihurtu.
  • Erantzunetan edo bestelako ekarpenetan, 28kanala.eus-ek akusazioak eta irainak ez ditu onartuko, ezta tonuz kanpokoak ere. Halakoak baleude, 28kanala.eus-ek kentzeko eskubidea dauka.
  • Testua euskaraz idatzi behar da. 
  • Intimitate eskubidea urratzen duten mezuak ez dira onartuko.
  • Publizitate mezuak ez dira onartuko, horretarako webguneak beste atak batzuk baditu.
  • 28kanala.eus-ek eskubidea du edozein erantzun ezabatzeko, horrela pentsatuz gero. Aldi berean, beharra ikusten denean, 28kanala.eus-ek eztabaidako mezuak editatu ahal izango ditu.
  • Etorkizunean, 28kanala.eus-ek arau hauek aldatu edota luzatzeko eskubidea dauka, eztabaiden erabilpen zuzena bermatzeko helburuarekin.

28 Kanalak ez du bere gain hartzen webgune honetan partikularrek adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.